Toepassingen in de scheepsbouw, scheepsbouw en offshore

Vervoer levende have van Vroon Shipping
Livestock carrier van Vroon Shipping

Met Rotterdam / Schiedam als thuisbasis heeft Gröninger Cleaning Systems van oudsher een nauwe band met de maritieme sector.

De maritieme sector vormt een cluster van zeer gevarieerde, uiterst gespecialiseerde bedrijven. Toch hebben ze iets gemeen. Er worden in de branche zeer hoge eisen gesteld aan de veiligheid, milieuvriendelijkheid en betrouwbaarheid van systemen onder zeer zware omstandigheden en natuurlijk ook aan het gebruiksgemak. Er bestaat immers steeds een risico op persoonlijk letsel en materiele schade, met als gevolg verlies van inzetbaarheid van schepen en installaties, gevolgschade, milieuschade, kwaliteitsproblemen, reputatieschade of -nog erger- verlies aan mensen- en dierenlevens.

Een veilige bedrijfsvoering bevordert juist imago, kwaliteit en de operationele betrouwbaarheid op zee. De meeste gerenommeerde maritieme ondernemingen gebruiken daarom allerlei geavanceerde systemen om de veiligheid te managen, kwaliteit te bewaken en inzetbaarheid van schepen en platforms te bevorderen.

Reinigingsprocessen zijn daarom ook op zee dus cruciaal. Juist daar kan Gröninger een belangrijke inbreng verzorgen met een zeer gevarieerd pakket reinigingssystemen.

Voor de maritieme cluster biedt Gröninger installaties voor het reinigen van ruimtes, dekken, tanks, machines, installaties, opslagcontainers, afvulstations, productiemiddelen, productietanks, opslagtanks, verladingsstations, pompstations, productielijnen, leidingsystemen, vaten, IBC’s e.d. Ook combinaties daarvan zijn mogelijk.

Het technische team van Gröninger Cleaning Systems start met een grondige analyse van de scheepssituatie. Daarbij worden ook de eisen op het gebied van maritiem productontwerp en explosieveiligheid uiterst zorgvuldig meegenomen.   

Naast de maatwerk producten is het pakket Nilfisk en Kärcher producten bij uitstek geschikt voor de meer algemene reinigingsprocessen in de branche scheepvaart en offshore (60 Hrz en ATEX apparatuur).