Toepasingen in de Non Food industrie

Wasplaats Turbo chargers bij ABB (UK)
Wasplaats Turbo chargers bij ABB (UK)

De non-food sector omvat zeer gevarieerde bedrijven. Toch hebben ze iets gemeen. Er worden zeer hoge eisen gesteld aan de chemische zuiverheid, productveiligheid en betrouwbaarheid van producten.

Er bestaat immers steeds een risico op contaminatie en ander vormen van verstoring. Met alle gevolgen van dien: verlies van producten, verlies van productiecapaciteit, gevolgschade, kwaliteitsproblemen, reputatieschade etc.

Een schone bedrijfsuitstraling bevordert juist imago en kwaliteit. De meeste gerenommeerde non-food bedrijven gebruiken daarom allerlei geavanceerde (ict) systemen om de veiligheid te managen, kwaliteit te bewaken en productieprocessen te borgen. Reinigingsprocessen zijn cruciaal in het integrale ketenmanagement. Juist daar kan Gröninger een belangrijke inbreng verzorgen met een zeer gevarieerd pakket reinigingssystemen.

Voor productiebedrijven biedt Gröninger de hard- en sofware o.a. voor het reinigen van productieruimtes, silo’s, tanks, machines, installaties, opslagcontainers, doseersystemen, mengtanks, vulstations, productiemiddelen, productietanks, opslagtanks, verladingsstations, productielijnen, leidingsystemen, vaten, IBC’s e.d. Ook combinaties daarvan zijn mogelijk.    

Het technische team van Gröninger Cleaning Systems start met een grondige analyse van de bedrijfssituatie en werkt toe naar een oplossing die werkt in de praktijk.  

Naast de maatwerk producten is het pakket Nilfisk en Kärcher producten bij uitstek geschikt voor de meer algemene reinigingsprocessen in de non food branche.