Toepassingen in milieudienstverlening

Wasplaats Irado Schiedam (NL)

Gröninger reinigingssystemen worden zeer frequent ingezet in de sector milieudienstverlening. Het bedrijf heeft een lange staat van dienst in deze branche. De combinatie van inventiviteit, creativiteit en professionaliteit heeft al tot menig technische oplossing geleid.

Gröninger ontwikkelt systemen voor zowel grootschalige verwerkers van afval als kleinschalige inzamelaars. Veelal is er sprake van ‘maatwerk’.

Gröninger levert o.a. apparatuur voor het reinigen van allerlei varianten kliko’s, afvalcontainers en afvalvaten. Deze zijn o.a. te vinden bij afval verzamelstations en gemeentelijke afvalstoffendiensten.

Daarnaast ontwikkelt Gröninger apparatuur voor het reinigen van afvaltransportsystemen, leidingsystemen, zware voertuigen en equipment, terreinen en stortplaatsen. 

Bij een groot aantal gespecialiseerde inzamelaars van vet en olie (plantaardig en mineraal) zijn ook IBC / vaten reinigingssystemen van Gröninger in gebruik.

Het technische team van Gröninger Cleaning Systems start met een grondige analyse van de bedrijfssituatie en werkt toe naar een oplossing die werkt in de praktijk.

Naast de maatwerk producten is het pakket Nilfisk en Kärcher producten bij uitstek geschikt voor de meer algemene reinigingsprocessen in de branche milieudienstverlening.