Veiligheidaspecten tankreiniging

Het reinigen van tanks is niet ongevaarlijk. Vaak bevatten de tanks chemicaliën, wordt er gereinigd met heet water onder hoge druk en wordt er op hoogte gewerkt. Om de risico's tot een minimum te beperken houdt Gröninger bij het ontwerp van de installatie altijd het welzijn van de reiniger en het milieu in het oog. 

Valbeveiliging

Bij de selectie van een valbeveiliging kan gekozen worden tussen een individuele of collectieve valbeveiliging. Vaak wordt gekozen voor een individuele waarbij de reiniger zichzelf zekert middels een haak welke aan een valblok gemonteerd is. Mocht de reiniger vallen dan wordt zijn val gebroken door het valblok. In het ontwerp van de wasbaan wordt rekening gehouden dat de reiniger optimale bewegingsvrijheid heeft.

Valbeveiliging de praktijk

Valbeveiliging de praktijk
Bekijk de film via YouTube

Aarding

Tijdens het reinigen van bepaalde producten bestaat het gevaar op een explosie. Om dit gevaar in te dammen is het noodzakelijk dat een degelijk aardingssysteem gebruikt wordt. Dit systeem zorgt ervoor dat statische elektriciteit veilig afgevoerd wordt zonder een vonk te creëren.