Mainpro Cleaning Guard voor borging van de tankreiniging

Borging van tankreiniging met Cleaning Guard
Cleaning Guard attest

Cleaning Guard is ontwikkeld door Gröninger Cleaning Systems (Schiedam, NL) en Lucrasoft Solutions (Hendrik Ido Ambacht, NL) als een specifieke module binnen hun MainPro management software, een pakket dat in gebruik is bij talloze tankreinigingsbedrijven ter wereld. De ontwikkeling heeft plaats gevonden in nauwe samenwerking met Tank Cleaning Europoort (Rotterdam, NL), een toonaangevende en innovatieve operator in de tank cleaning industrie.

De combinatie van de expertise en ervaring van drie leidende specialisten heeft geleid tot een systeem dat het reinigingsproces valideert en controleert op een manier die de hoogst mogelijke kwaliteit van tankreiniging waarborgt.

Het Cleaning Guard systeem voor tankreiniging (tank cleaning) en ISO tank container cleaning geauditeerd en geaccrediteerd door SGF. Deze associatie is wereldwijd het toonaangevende, onafhankelijke zelfregulatie platform voor de vruchtensappen-, vruchtennectar- en fruitproductenindustrie. De organisatie is de partner voor alle onderwerpen m.b.t. kwaliteit, voedselveiligheid, authenticiteit en duurzaamheid. 

Het SGF report stelt: “De auditor concludeert dat het huidige systeem van Gröninger & Lucrasoft -Cleaning Guard- als onafhankelijk dataverwerkings-systeem uitermate betrouwbaar en robuust is en voldoet aan de vereisten en criteria die zijn vastgelegd in de SGF Control Code voor Tank Cleaning. Alles overziend beveelt de auditor van SGF International e.V. (Sure-Global-Fair) aan om Gröninger & Lucrasoft -Cleaning Guard- te accrediteren als aanbieder van een onafhankelijk data monitoring systeem.”

Voor uitgebreide informatie over Cleaning Guard en MainPro Cleaning kunt hier het informatie leaflet downloaden.

Gebruikerservaringen van de tank cleaning operator

Kees in ‘t Veen, eigenaar van Tank Cleaning Europoort, is blij met het nieuwe systeem: “Met Cleaning Guard lopen we voorop in de ontwikkelingen en kunnen we de klanten in de levensmiddelensector echt iets extra bieden. Terecht stellen relaties, met het oog op hun eigen reputatie en verbeterde controle over alle processen in de food chain, steeds hogere eisen. Cleaning Guard geeft mij de juiste tools om de kwaliteit en de levensmiddelenveiligheid richting onze klanten te bewaken, voor dat gedeelte van de supply chain waar wij verantwoordelijk voor zijn, namelijk de tankreiniging. De bewaking van de kwaliteit moet immers daar liggen waar hij hoort, bij het tank cleaning station zelf.”

Cleaning Software voor levensmiddelenreiniging 

Cleaning Guard is vooral van groot belang in de levensmiddelenbranche, maar is ook voor andere sectoren een uitkomst. De combinatie van een Gröninger reinigingsinstallatie met MainPro cleaning software legt de basis voor Cleaning Guard. 

MainPro Cleaning Base de gebruiksvriendelijke softwareomgeving die de spil vormt bij elke reiniging. Het proces van acceptatie tot facturatie in de tankreiniging wordt in één pakket beheerd. In deze basisoplossing worden klantgegevens, producten en programma’s vastgelegd. Met MainPro Cleaning Base hebben het reinigingsstation en haar relaties (transporteurs, verladers en eindklanten) zekerheid over de waarborging van de kwaliteit van de uitgevoerde tankreiniging. 

Om operationele en menselijke fouten tot een minimum te beperken vindt automatische programmaselectie en aansturing via de PLC plaats. Onderdeel van MainPro Cleaning Base, en belangrijk bij bepaling van het wasprogramma, is de productdatabase. Op basis van de reststof in een tank, ervaring van de acceptant en de eisen van de verlader/eindgebruiker wordt een vooraf samengesteld programma aan de desbetreffende tank gekoppeld d.m.v. een uniek identificatienummer. Het gekozen programma voor een tank gaat gepaard met (veiligheids)voorschriften,  eisen en instructies voor de operator. Deze informatie wordt samen met het  unieke identificatienummer weergegeven op de cleaning instruction (wasbon). Door dit nummer op het wasbaan zelf in te voeren, wordt altijd het juiste wasprogramma gestart (input beheersing). Omdat ook de extra werkzaamheden als los- en laadslangenreiniging, tank drogen, desinfectie, luchtleidingspoelen etc. zijn vastgelegd kan de operator de reiniging volgens alle eisen en parameters uitvoeren.

Cleaning Guard maakt geborgde reiniging mogelijk door informatie van de hardware voortduerend vast te leggen. Gegevens als (water)druk, flow, dosering van reinigingsmiddel, desinfectie en de temperatuur worden op de wasbaan zelf geregistreerd met een speciale set sensoren en meetinstrumenten (output beheersing). Door een connectie met de PLC worden deze gegevens continue gevalideerd. Voldoet één van deze parameters niet aan de vereiste of ingestelde waarden, dan herhaalt de PLC de voorafgaande wasprogrammastap. Door dit principe wordt de kwaliteit en borging van het gehele reinigingsproces gronding bewaakt en vastgelegd.

Tijdens de reiniging wordt dus continu gemeten wat de waarden van de verschillende parameters als druk, temperatuur, reinigingsmiddelendosering, flow etc. zijn. Op het reinigingsattest worden gegevens zowel grafisch als in tabellen weergegeven. Het attest via MainPro Cleaning Guard is daarmee een bewijsdocument dat de reiniging op de juiste, vooraf bepaalde wijze verlopen is. Wordt de reiniging correct afgehandeld dan genereert MainPro Cleaning Base een ECD (European Cleaning Document). Dit toont aan dat de reinigingsmethode conform opdracht en parameters uitgevoerd is. Ook is het mogelijk een eigen certificaat aan te maken. 

Voor uitgebreide informatie over Cleaning Guard en MainPro Cleaning kunt hier het informatie leaflet downloaden.

MainPro Software voor management van alle processen op de wasbaan

MainPro reinigingssoftware is de centrale spil bij uw werkzaamheden in de washal. Van het invoeren van reinigingen, beheren van uw klanten, bewaken van het reinigingsproces tot het genereren van facturen. De diverse modules zorgen ervoor dat u optimaal in staat bent uw reinigingsproces aan te sturen.

Klik voor meer info op de afbeelding, op leaflet MainPro software of op www.mainprocleaning.com