Energievoorziening in de tankreinigingsinstallatie

De prijzen voor aardgas, olie en elektriciteit zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De verwachting is dat de toekomst ook een stijgende lijn laat zien. Hiermee heeft 'energie' een flink aandeel in de kostprijs van een reiniging. Tegelijkertijd leeft bij veel bedrijven de wens om de CO2 uitstoot terug te dringen. Door energie te besparen of alternatieve energiebronnen te gebruiken is het mogelijk om de kostprijs te drukken én groener door het leven te gaan.

Stoom / CV

Voor het opwarmen van het waswater wordt vaak de keuze gemaakt tussen een stoom- of een CV ketel. Vaak valt de keuze op een stoomketel of -generator. Stoom biedt naast de functie voor het opwarmen van water nog enkele andere mogelijkheden zoals het opwarmen van tanks, vooraf opstomen, steriliseren na de reiniging (Koosjer), etc.

Energiebesparing

Om het energieverbruik te reduceren past Gröninger diverse technieken toe in de geleverde installaties:

  • Frequentieregelaars zorgen voor een lager stroomverbruik en minder onderhoud aan de hogedrukpompen.
  • Rookgascondensatoren koelen de rookgassen uit de stoomketel en stoppen de energie in het waswater.
  • Afvalwaterkoeling zorgt voor een lager energieverbruik en een beter rendement van de olie/vet afscheider en de DAF unit.

Alternatieve energie

Naast de klassieke stoom- en CV ketel heeft Gröninger inmiddels ook diverse andere warmtebronnen toegepast:

  • Bij de vergisting van biologisch afval ontstaat biogas. Dit gas kan ingezet worden voor het voeden van bijvoorbeeld een stoomketel.
  • Het inzetten van een warmtekrachtkoppeling levert zoveel restwarmte op dat hiermee een groot deel van het waswater opgewarmd kan worden.
  • Via aardwarmtepompen kan gebruik gemaakt worden van de energie die in diepere aardlagen opgeslagen is.