Tankreiniging van chemicaliën

Tankreiniging van chemicaliën

In de loop der jaren heeft de mensheid meer dan 100.000 nieuwe chemicaliën weten te ontwikkelen. Een groot gedeelte van deze chemicaliën wordt in vloeibare, poeder of korrel vorm in tankwagens, tankcontainers en bulkwagens vervoerd. De enorme diversiteit vraagt bij de reiniging om een specifieke aanpak.

Voor sommige restladingen zijn hoge werkdrukken nodig bij tankreiniging

Hoge werkdrukken zijn nodig bij chemicaliën

Veel restladingen zijn eenvoudig te reinigen met max. 100 bar. Er is echter een aantal productgroepen die ofwel chemisch of met meer geweld gereinigd moet worden. Zo biedt Gröninger naast installaties die op 50 en 100 bar werken ook installaties met 200 bar pompen.

De restproducten worden automatisch gekoppeld aan een passend reinigingsmiddel voor een optimaal resultaat.

Tankreiniging in ATEX omgeving

Als er sprake is van een producten met een laag vlampunt dan bestaat het risico op explosiegevaar. Om deze producten veilig te kunnen reinigen is een wasbaan nodig met een ATEX keurmerk. Gröninger levert installaties met ATEX gecertificeerde componenten zodat ook deze reinigingen tot een goed einde gebracht kunnen worden.

Luchtzuivering in de tankreiniging

Luchtzuivering bij tankreiniging

Bepaalde chemicaliën als ammoniak en acrylaat veroorzaken geuroverlast. Om de overlast tot een minimum te beperken heeft Gröninger een geïntegreerde oplossing ontwikkeld. Vrijkomende gassen worden afgezogen en in een luchtzuiveringsinstallatie onschadelijk gemaakt.

De installatie bestaat veelal uit een combinatie van gaswassers (alkalisch en zuur) en een actief kool filter.

Speciale apparatuur voor kunsthars- en latexreiniging

Latexreiniging
Latexreiniging

Het reinigen van ingedroogde latex of kunsthars vraagt meer dan een hoge werkdruk en temperatuur. Daarom heeft Gröninger een efficiënte latex reinigingsinstallatie ontworpen. Hierbij wordt reinigingsmiddel middels een recirculatiesysteem in de tank gepompt.

Klik voor meer info op de afbeelding of Leaflet Latexreiniging.

Latexreiniging de praktijk

Latexreiniging de praktijk
Bekijk de film via YouTube