Totaaloplossing voor tankcontainer depot

Tankcontainer depot TCE (The Netherlands)

Gröninger assisteert in modellering, haalbaarheidsstudies en in de conceptontwikkeling van tankcontainer depots over de hele wereld.

In overleg met de klant wordt een oplossing ontwikkeld die in lijn is met de locale vereisten. Gröninger brengt partijen bij elkaar, assisteert in vergunningstrajecten, neemt het totale project management over en verzorgt tevens de uiteindelijke uitvoering van het project. Gröninger kan bogen op vele green field en brown dessert projecten.