Tankcontainer depot in containers

Tankcontainer depot Fourcee (India)

Steeds vaker wordt de techniek voor tankcontainer depots geleverd in voor het doel door Gröninger Cleaning Systems aangepaste containers.

De voordelen zijn evident:

  • Besparing van de bouwkosten ter plaatse
  • Reductie van de bouwtijd ter plaatse
  • Het mobiele karakter
  • Eenvoudig uit te breiden
  • Eenvoudiger te leasen daar het roerende goederen betreft
  • Het totale systeem komt volledig getest ter plaatse aan

Watervoorbereiding

Waterontharders, stoomketels, buffers en warmtewisselaars worden in een separate container ingebouwd, waarbij tankcontainers (die veelal door de klant lokaal worden voorzien) als waterbuffer kunnen fungeren.

Pomptechniek

De pompentechniek en de besturing worden op dusdanige wijze ingebouwd dat service goed mogelijk is. De container fungeert daarbij als technical room. Bij het design wordt altijd rekening gehouden met mogelijke toekomstige expansie. Dit kan in dezelfde container of met een additionele container. Voor de schakelkasten wordt een separaat gedeelte van de container of een geheel eigen container gebruikt. De container wordt naar behoefte ingericht met airco, armaturen, luchtfilter en/of verwarming.

Waterzuiveringstechniek

De benodigde apparatuur voor de waterzuivering, i.e. een DAF unit, filters, warmtewisselaars worden eveneens ingebouwd in een container. In geval kunnen tankcontainers worden gebuikt als buffertanks. Deze worden dan meestal lokaal door de klant voorzien. Met de gebruikelijke stappen van sedimentatie, flotatie, biologische zuivering en filtratie kan aan alle -waar ook ter wereld geldende- lozingseisen worden voldaan.

Luchttechniek

Het Drypack voor de tankdroging, luchtzuiveringssystemen en compressoren voor de benodigde perslucht worden in een luchtcontainer gebouwd. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de ventilatie, aico, de filtratie en de benodigde luchtstroming.

Reinigingsmiddelen dosering

Indien gewenst en/of noodzakelijk worden de benodigde chemicaliën voor het reinigingsproces en voor de waterzuivering in en separate container geplaatst. Ook hier geldt dat gezocht is naar de balans tussen veiligheid, servicemogelijkheden en operationeel gebruiksgemak. Regelmatig wordt in deze container een klein lab geconstrueerd voor de basisanalyses van de producten.