Open washal

Open washal bij ICS (België)

Veel bedrijven hebben een washal in gebruik waarin diverse reinigingen plaatsvinden. In deze open washallen kunnen IBC's en RVS containers prima gereinigd worden, afhankelijk van de vereisten. 

Gröninger assisteert de klant bij het ontwerpen van washallen, systemen en  inrichtingen. Daarbij wordt -behalve aan de reinigingstechniek- specifieke aandacht besteedt aan de logistieke afhandeling van de IBC's of RVS containers.  

Punten van overweging zijn:  

  • Aanvoer en opslag van vuile emballage
  • Wijze van intern transport
  • Fysieke locatie van de reinigingsinstallatie en/of technische ruimte 
  • Afvoer en opslag van schone emballage

Overige aandachtspunten zijn: 

  • spoelwaterafvoer (goten/ lekbakken e.d.)
  • verlichting
  • ventilatie i.v.m. dampvorming 
  • halverwarming