Reinigingsprincipes voor IBC's en andere soorten product containers

IBC reinigingsinstallaties werken op basis van twee principes: 

 • Recirculatie systemen: hierbij wordt spoelwater volgens vooraf bepaalde recirculatiestappen hergebruikt. 
 • Verloren reinigingsysteem: hierbij wordt het water eenmalig gebruikt en daarna afgevoerd naar een waterzuiverings- of afvoersysteem.

Reinigingsparameters bij IBC reininging

Afhankelijk van het restproduct in een IBC of RVS product container kunnen diverse reinigingsparameters worden ingesteld.

Elke reiniging wordt uitgevoerd op basis van een combinatie van onderstaande uitgangspunten:

 • Juiste temperatuur (T)
 • Juiste reinigingsdruk (bar)
 • Juiste inzet van reinigingsmiddelen (loog, zuur etc.)
 • Juiste reinigingstijd

Het beste eindresultaat van de reiniging ontstaat als alle parameters goed zijn ingesteld en tevens goed op elkaar zijn afgesteld. 

Via automatische wasprogramma's kan elke productsoort efficiënt en gevalideerd worden gereinigd. 

Opties en IBC reinigingsfuncties

De opties en reinigingsfuncties die kunnen worden toegepast in het systeem worden bepaald door de vereisten en wensen van de klant. In grote lijnen zijn de mogelijkheden als volgt:  

 • Reinigen met heet water (90°C)
 • Reinigen met koud water
 • Stomen
 • Drogen/Uitzuigen
 • Dosering van reinigingsmiddelen (loog, zuur etc.)
 • Desinfecteren/Steriliseren

Vanzelfsprekend is d.m.v. klantspecifiek maatwerk van alles mogelijk, zoals de integratie met een afvulsysteem nadat de reiniging heeft plaatsgevonden en/of een etiketteerinrichting.