Gegevens Gröninger Cleaning Systems

Vanaf 1 april 2014 hanteert Gröninger Cleaning Systems de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologisch industrie van FME/CWM, welke zijn gedeponeerd  gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

De EU en internationale handelsactiviteiten van Gröninger Cleaning Systems zijn veelal juridisch gebaseerd op de Orgalime SI 14 of Orgalime S 2012. E.e.a. wordt per individueel contract overeengekomen. 

Het BTW nummer van Gröninger Cleaning Systems is NL813059264B01

Het IBAN nummer van Gröninger Cleaning Systems is NL65RABO0129008303 (BIC RABONL2U)